O nás /

Spoločnosť 3ML, s.r.o. je rodinná účtovnícka firma. Po 15. rokoch účtovníckej kariéry sme sa rozhodli v roku 2010 založiť firmu a tak zúročiť dlhoročné skúsenosti.
Hlavnou myšlienkou externého spracovania agendy (outsourcing) je prenechať neziskovú činnosť vo firme niekomu inému a sám sa plne zamerať na hlavnú činnosť v podnikaní. Vedenie účtovníctva je typickým príkladom takejto činnosti, ktorá síce negeneruje zisk, ale je úplne nevyhnutná pre chod firmy, je priamo učebnicovým príkladom činnosti, pre ktorú možno outsourcing využiť.

Aké sú výhody spolupráce s nami ?

- Za všetky nedostatky vzniknuté pri vedení účtovníctva, preberáme plnú zodpovednosť.
- Úspora mzdových nákladoch - výška mesačného paušálu externej účtovnej firmy spravidla nedosahuje výšku minimálnej hrubej mzdy účtovníka na plný úväzok.
- Minimálne náklady na softwarové a hardwarové vybavenie.
- Úspora nákladov na vzdelávanie vlastných zamestnancov. Vzhľadom na neustálu zmenu legislatívy je potrebné absolvovať množstvo odborných školení, čo predstavuje značné finančné náklady, ktoré znáša externá firma.
- Úspora nákladov na prevádzku kancelárie napr. elektrina, upratovanie, kúrenie ...
- Máme priznaný štatút chránenej dielne, čo Vám úmožňuje uplatniť si náhradné plnenie.


Máme priznaný štatút chránenej dielne, čo Vám

umožňuje uplatniť si náhradné plnenie.

3ML, s.r.o.

Dobrianskeho 1651

(budova poisťovne Allianz)

093 01 Vranov nad Topľou

tel.: 0907 633 213,0907 282 912

e-mail: 3ml@3ml.sk

Užitočné linky :