Náš klient vie, že kvalitná práca má svoju cenu.

Cenník /

Cenník služieb.

Ponúkame individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Naše ceny sú šité na mieru konkretného zákazníka.

Základný princíp cenotvorby služieb :
- paušál - cena je stanovená podľa náročnosti účtovania, objemu prác
- za položku - celková cena vychádza z počtu dokladov
(pri podpise zmluvy na viac ako 1 rok, ponúkame zľavu)

Jednoduché účtovníctvo (minimálna cena/mesiac) :
- neplatca DPH - 30,- €/mesiac
- platca DPH - 50,- €/mesiac

Podvojné účtovníctvo (minimálna cena/mesiac) :
- neplatca DPH - 60,- €/mesiac
- platca DPH - 80,- €/mesiac

Ceny spracovania mzdovej a personalnej agendy:
Cena za jedného zamestnaca : 8,-€/ mesiac


Máme priznaný štatút chránenej dielne, čo Vám

umožňuje uplatniť si náhradné plnenie.

3ML, s.r.o.

Dobrianskeho 1651

(budova poisťovne Allianz)

093 01 Vranov nad Topľou

tel.: 0907 633 213,0907 282 912

e-mail: 3ml@3ml.sk

Užitočné linky :